Gyldendal | 1993

En litteraturkrønike om en digter og kritiker, der iscenesatte det meste af sit liv som et københavnsk hærværk. Men det endte i sydfynsk idyl på Thurø, hvor Tom Kristensen nu hviler under en gravsten med ordene: "Bøjer jeg mig så dybt som jeg kan, vokser min verden sig stor".

På grundlag af hele det store forfatterskab, tilføjet nye opsigtsvækkende fund af digte, dagbøger, breve, fotos, samt interviews i radio, tv og aviser, forsøger Jens Andersen i ni store kapitler at bøje sig mod Tom Kristensens verden af drøm og virkelighed. "Dansende stjerne" er også en fortælling om en tid - årene mellem 1. og 2.verdenskrig - hvor kunsten var farlig, festlig og farverig og satte afgørende præg på mennesker og miljøer. Som Tom Kristensen skrev i et tidligt digt: "Kaos er verden, / blind er dens færden. / Hvor skal jeg vandre? / hvor skal jeg gå?".

I en blanding af journalistisk research og tekstfortolkning blotlægger Jens Andersen nye sider af forfatterskabet og lader kunstneren tale med sine mange stemmer. Og for første gang dokumenteres og rekonstrueres det familiedrama, Tom Kristensens liv og litteratur kredsede om, men som han aldrig vovede sig helt ind i. Han nøjedes med - som han selv sagde i sine erindringer - at "fortie åbenhjertigt".